Кредити

Фирмени кредити

Стандартният оборотен кредит на Алианц Банк България АД дава възможност на клиентите да кандидатстват и ползват бърз кредит за текущи нужди в размер до 30% от нетните приходи от продажби при ясни първоначални критерии. Предимства: Бонуси и ценови отстъпки за най- добрите клиенти. Предварително дефинирани финансови критерии и условия. Бързина на отпускане. Кредитополучатели: Юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в страната, отговарящи на критериите дефинирани в Закона за МСП с минимум две година бизнес история. Цел на кредитите: За финансиране на текущите разходи за обичайна дейност на кредитоискателя и/или за рефинансиране на други оборотни кредити. Валута: BGN, EUR. Размер на кредитите: До 250 000 лева Срок на кредитите: До 12 месеца с опция за револвиране до максимум 5 пъти. Максималният срок на кредита е 60 месеца.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Лицата, които се осигуряват в ING Универсален пенсионен фонд, имат право на: Допълнителна лична пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване; Допълнителна пожизнена пенсия за старост до пет години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (т.е. 58 години за мъжете и 55 години за жените). Пенсията се изплаща при условие, че определеният й размер е не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, платима от Държавното обществено осигуряване; Eднократно изплащане до 50% от натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида в случай на пожизнена загуба на работоспособност над 70.99%; Eднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства при смърт на осигуреното лице на законните наследници - преживял съпруг, низходящи (деца, внуци) или възходящи (родители, баба, дядо) по реда на Закона за наследството

ING Банкwww.ing.bg »

Имате много на брой кредити в различни институции? Затруднявате се да плащате паралелно високи вноски на няколко кредитора? Обърквате се от падежи и суми? Предлагаме Ви рефинансиране на кредитите по облекчена процедура. Ще плащате само една вноска месечно, която няма да се промени до края на договорения срок. Кредит „НОВ ШАНС” е с размер до 10000 евро и срок на изплащане до 96 месеца.

Кооперация Началаwww.nachala.bg »

Не спирате да се надбягвате с конкуренцията. Имате желание да пристъпите няколко крачки напред и да поемете въздух. Нашите кредити за развитие на бизнеса ще Ви помогнат да си осигурите нужното предимство пред останалите и да се наслаждавате спокойно на успехите си. Вече имате план и ясна идея за какво Ви е нужно финансиране!? Заповядайте в офисите на „Начала 2007” ЕАД, за да поговорим за Вашите идеи! Нашето предложение: Кредит БИЗНЕС РАЗВИТИЕ за инвестиции и оборотни средства във всички сфери на икономическия живот: Производство; Търговия; Услуги; Здравеопазване; Туризъм; Селско стопанство. Размер – до 50 000 евро; Срок на издължаване – до 120 месеца; Фиксирана лихва за първите 48 месеца. Възможности за: Гъвкав (неравномерен) план на погасяване при кредити за туризъм и селско стопанство; Краткосрочни кредити до 12 месеца с 0 % лихва; Гратисен период до 6 месеца за кредити с цел инвестиция или за кредити за оборотни средства за дейности с ясно изразена сезонност;

Кооперация Началаwww.nachala.bg »

Здравейте Собственици и Управители на Малък и Среден Бизнес! Предстоят Коледа и Нова Година! Клиентите са в нетърпеливо очакване на новите стоки и услуги, с които да направят живота си по-пъстър. За да може бизнесът да отговори подобаващо на предстоящата Коледна и Новогодишна треска, е важно да направим нужното Коледно Зареждане! За разлика от фирмите, които ви предлагат бързи кредити, ние не ви натоварваме с немислимо високи годишни лихви и скрити такси. За разлика от банки и други кредитори, ние ви предлагаме изключително улеснена процедура и лесно и бързо разглеждане и разплащане на заема, който ви е необходим. Ние не искаме да доказвате печалба, а работещ бизнес! Отпускаме кредит и за стартиране на нов бизнес! Ние сме „Начала“ и нашите условия са напълно прозрачни, лесни за разбиране, точни и ясни

Кооперация Началаwww.nachala.bg »

Имате собствена идея за стартиране на бизнес? Искате да бъдете свободни и да не се подчинявате на прищевките на някой шеф? Желаете да започнете бизнес, за да може контролът да е във вашите ръце? Имате нужда от финансиране за осъществяване на идеята си? Уморихте ли се да ви отказват кредит, защото сте в началото и ви нямат доверие? Ние от екипа на „Начала“ знаем колко е важно да имате подкрепа и доверие, когато стартирате бизнес. Затова при нас ще получите финансирането, от което имате нужда: Ще получите безплатна консултация от наш кредитен инспектор за различните възможности за финансиране на вашата бизнес идея; Ще получите най-доброто решение за финансиране; Ще изработим индивидуален погасителен план, съобразен с вашите възможности за плащане. „Начала“ е първата небанкова микрофинансираща организация в България – започнала дейността си още през 1993г. Ние сме сплотен екип с много опит във финансирането на различни типове малък и среден бизнес.

Кооперация Началаwww.nachala.bg »

Услугата предоставя възможност, юридическите лица да имат достъп до средствата по сметките си във всеки клон/офис на банката. Удобство: Регистрацията за услугата е еднократна, на основание попълнен формуляр от представляващия/ите фирмата или нотариално упълномощено лице. Ограничения: За ползване на услугата, клиента трябва да има издаден квалифициран електронен подпис /КЕП/. Регистрацията се извършва в клона/офиса, където е открита сметката.

Car Rental Bulgariawww.ccbank.bg »

Кредитът е предназначен за посрещане на извънредни, нерегулярни нужди от оборотни средства: Закупуване на материали, консумативи, суровини, стоки Посрещане на текущи оборотни нужди Предимства: Разширете Вашия бизнес Възползвайте се от по-ниските цени за закупуване на по-големи количества Ползвате средствата според Вашите нужди Договорете по-добри условия с Вашите доставчициВалута: левове и евро Размер: до 800 000 лева Срок: до 10 години Лихвен процент: в зависимост от финансовия профил на клиента Гратисен период: до 6 месеца Възможни обезпечения: поръчителство от юридическо/и и/ или физическо/и лице/а; залог върху недвижимо или движимо имущество; други обезпечения, допустими по закон Разходооправдателни документи: за минимум 50% от размера на кредита Начин на погасяване: равни (анюитетни) вноски Такси и комисионни: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Развивате Вашия бизнес и увеличавате пазарния си дял. Договаряте по-добри цени и условия за разплащане с Вашите доставчици. Спокойно посрещате сезонността на приходите си при постоянни разходи в бизнеса. Покривате без проблеми извънредните нужди на Вашия бизнес. Оптимизирате лихвените разходи. Възползвате се от внезапно открилите се възможности пред Вашия бизнес. Сами определяте Вашия погасителен план. Имате възможност за ежедневно теглене и погасяване според Вашите нужди. Веднъж месечно заплащате само лихва върху усвоената част от кредита за ползвания период. Имате предимството за дългосрочно финансиране и свобода при вземане на бизнес решения. Размер на финансиране: до 500 000 лева Валута: левове и евро Схема на отпускане: свободно усвояване до одобрения лимит Начин на усвояване: свободно, в брой или чрез плащане, без предоставяне на разходооправдателни документи Погасяване: минимално задължително плащане на лихвата, а главницата според възможността и нуждите Ви Подновяване: годишно преразглеждане на кредитната линия и на финансовото състояние на фирмата Срок: до 20 години, при условие че годишното преразглеждане покаже, че финансовото състояние на фирмата позволява обслужване на кредита.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Кредитът е предназначен за: Закупуване на материали, консумативи, суровини, стоки Посрещане на текущи нужди Нашето предложение: Покривайте без проблеми извънредните и сезонните нужди на Вашия бизнес Възползвайте се от внезапно открилите се възможности Определете сами Вашия погасителен план Минимално плащане от натрупаната месечна лихва Развийте Вашия бизнес и увеличете пазарния си дял Договорете по-добри цени и условия за разплащане с Вашите доставчици Оптимизирайте разходите си Валута: левове. Размер: 40 000 лева. Срок: до 20 години, с ежегодно преразглеждане. Лихвен процент: в зависимост от финансовия профил на клиента. Възможни обезпечения:запис на заповед, поръчителство от юридическо/и и/ или физическо/и лице/а Начин на погасяване: минимално плащане на натрупаната месечна лихва. Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове