Кредити

Потребителски кредити

Валута: лева Обезпечение: поръчителство до 7 000 лева с един поръчител над 7 000 лева с двама поръчители Максимален размер: до 15 000 лв. Максимален срок: за кредити с размер до 7 000 лева - до 5 години (60 месеца) за кредити с размер от 7 001 до 15 000 лева - до 7 години (84 месеца)Лихвен процент (на годишна база): Срок на издължаване до 3 г.: 12.95% плаващ лихвен процент равен на сумата от БЛП* за лева плюс надбавка от 5.01%. Срок на издължаване от 3 г. до 5 г.: 13,75% плаващ лихвен процент равен на сумата от БЛП* за лева плюс надбавка от 5.81%. Срок на издължаване над 5 г.: 14,50% плаващ лихвен процент равен на сумата от БЛП* за лева плюс надбавка от 6.56%. Считано 22.03.2012 г. БЛП за лева е равен на 7.94%.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Валута: лева, евро Обезпечение: недвижим имот (без панелно строителство, построено преди 1986г.), представляващ: жилищен имот, офис, помещения с търговско предназначение. Максимален размер: до 135 000 лв. или равностойността в евро LTV < 65% (съотношение кредит/стойност на обезпечение) Максимален срок: 20 години (240 месеца) Лихвен процент (на годишна база): за BGN: 10,25% плаващ лихвен процент равен на сумата от БЛП за лева плюс надбавка от 2.31%. за EUR: 9,75% плаващ лихвен процент равен на сумата от БЛП* за евро плюс надбавка от 2.18%. Считано от 22.03.2012 г. стойностите на БЛП са както следва: 7.94% за лева; 7.57% за евро. Такси и комисиони: Еднократна такса за кандидатстване и разглеждане: 50 лева, дължима при депозиране на искане за кредит; Еднократен комисиона за управление: 2,5% от размера на разрешения креди, дължи се при усвояване на кредита. Ежегодна такса за администриране на кредита: 0.5% от остатъчния размер на дълга, дължима от втората година на кредита.

Българо Американска Кредитна Банкаwww.bacb.bg »

Одобрение – за 1 час! Без поръчители, без превод на заплата! Кандидатствайте бързо и лесно с едно обаждане на телефон 1060 за абонати на мобилните оператори и 02/9 10 60 за абонати на фиксираните мрежи! Можете да кандидатствате за кредит-овърдрафт и в следните офиси на Банката или "Изипей"Променлив годишен лихвен процент - 12.00%, еднократна такса за разглеждане на искане за кредит - 6.00 лв, платима с SMS. Месечна комисиона за ангажимент - 1.00% от разрешения размер на кредита. Срок на овърдрафта - 1година с подновяване. За кредит в размер на 3 000 лева, общата дължима сума с включени такси и комисиони е 3 726 лева.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

Одобрение на кредит - в рамките на 1 работен ден! Без допълнителни условия - без поръчители, без превод на заплата Предварителна оферта за лихвени условия в рамките на 1 час - без такса! Удобство - възможност за кандидастване по телефона, онлайн или в офис на Банката! ГПР (Годишен процент на разходите) 15.66% за кредит в размер на 7000 лева без поръчител за срок от 7г. с променлива годишна лихва 13,95%, еднократна такса за отпускане в размер на 2.00% от сумата на кредита. Обща дължима сума с включени такси - 11 142.71 лева, месечна вноска 162,70 лева.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

До 7 000 лева - отговор за 1 ден Без поръчители, без превод на заплата, без допълнителни условия Възможност за рефинансиране на други кредити Годишна лихва - от 13.95%ГПР (Годишен процент на разходите) 15.96% за потребителски кредит в размер на 7000 лева за срок от 5г. с годишна лихва 13,95%, формиран от БЛП на Банката + договорна надбавка, еднократна такса за разглеждане на искане за кредит - 6.00 лева (платима със SMS), еднократна такса за отпускане в размер на 2.00% от сумата на кредита. Обща дължима сума с включени такси - 9 907.77 лева, месечна вноска 162,70 лева. Заявления се обработват от 9.00 часа до 18.00 часа в работните дни на Банката. В случай, че подадете заявление в неработно време, отговор ще получите на следващия работен ден.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

Експресно одобрение - до 1 час Сами определяте месечната си вноска Годишна лихва - 12.00% Възможност за рефинансиране на кредити Без поръчители и без превод на заплата 7 дни в седмицата Годишен лихвен процент - 12.00%, формиран от БЛП на Банката + договорна надбавка, еднократна такса за разглеждане на искане за кредит - 6.00 лв, платима с SMS. Месечна комисиона за ангажимент - 1.00% от разрешения размер на кредита. Срок на овърдрафта - 1година с подновяване. За кредит в размер на 3 000 лева, общата дължима сума с включени такси и комисиони е 3 726 лева. Заявления се обработват от 9.00 часа до 18.00 часа в работните дни на Банката. В случай, че подадете заявление в неработно време, отговор ще получите на следващия работен ден.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

Кандидатствате от офиса или вкъщи на телефони 1060 за абонати на мобилните оператори и 02/ 9 10 60 за абонати на фиксираните мрежи! Без поръчители, без превод на заплата, без допълнителни условия! Получавате отговор за 1 час! Получавате кредита за 1 ден!ГПР (Годишен процент на разходите) 15.96% за потребителски кредит по телефона в размер на 7000 лева за срок от 5г. с променлива годишна лихва 13,95%, еднократна такса за разглеждане на искане за кредит - 6.00 лева (платима със SMS), еднократна такса за отпускане в размер на 2.00% от сумата на кредита. Обща дължима сума с включени такси - 9 907.77 лева, месечна вноска 162,70 лева.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

До 7 000 лева - отговор за 1 ден Без поръчители, без превод на заплата, без допълнителни условия Възможност за рефинансиране на други кредити Годишна лихва - от 13.95%ГПР (Годишен процент на разходите) 15.96% за потребителски кредит в размер на 7000 лева за срок от 5г. с годишна лихва 13,95%, формиран от БЛП на Банката + договорна надбавка, еднократна такса за разглеждане на искане за кредит - 6.00 лева (платима със SMS), еднократна такса за отпускане в размер на 2.00% от сумата на кредита. Обща дължима сума с включени такси - 9 907.77 лева, месечна вноска 162,70 лева. Заявления се обработват от 9.00 часа до 18.00 часа в работните дни на Банката. В случай, че подадете заявление в неработно време, отговор ще получите на следващия работен ден.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

Изгодни годишни лихви, стартиращи от 8.00%! Одобрение на кредит - в рамките на 1 работен ден! Предварителна оферта за лихвени условия в зависимост от предпочитанията Ви за кредит в рамките на 1 час! Без такса! ГПР (Годишен процент на разходите) 8.99% за кредит в размер на 10 000 лева с превод на заплата за срок от 7г. с променлива годишна лихва 8.00%, без такса за разглеждане на искане за кредит, еднократна такса за отпускане в размер на 2.00% от сумата на кредита. Обща дължима сума с включени такси - 13 292.48 лева, месечна вноска 155,86 лева.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

При изгодни лихвени условия от 8.00%; Плащайки само една месечна вноска; Получавате и допълнителна сума за текущи нужди или планирани разходи Получавате предварителна оферта за лихвени условия в рамките на 1 час! Без такса! По-ниски лихви при превод на заплата и/или предоставено поръчителство по кредита. ГПР (Годишен процент на разходите) 8.80% за кредит в размер на 20 000 лева с превод на заплата и поръчител за рефинансиране на задължения, за срок от 10г. с променлива годишна лихва 8.00%, без такса за разглеждане на искане за кредит, еднократна такса за отпускане в размер на 2.00% от сумата на кредита. Обща дължима сума с включени такси - 29 518.28 лева, месечна вноска 242,66 лева.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове