Кредити

Потребителски кредити

Експресно одобрение - до 1 час Сами определяте месечната си вноска Годишна лихва - 12.00% Възможност за рефинансиране на кредити Без поръчители и без превод на заплата 7 дни в седмицата Годишен лихвен процент - 12.00%, формиран от БЛП на Банката + договорна надбавка, еднократна такса за разглеждане на искане за кредит - 6.00 лв, платима с SMS. Месечна комисиона за ангажимент - 1.00% от разрешения размер на кредита. Срок на овърдрафта - 1година с подновяване. За кредит в размер на 3 000 лева, общата дължима сума с включени такси и комисиони е 3 726 лева. Заявления се обработват от 9.00 часа до 18.00 часа в работните дни на Банката. В случай, че подадете заявление в неработно време, отговор ще получите на следващия работен ден.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

Вие, Ваш роднина или приятел, сте инвестирали за определен срок свободните си средства по сметка в „Д Банк”! Ако спешно се нуждаете от средства, не е нужно да разваляте депозита си и да изгубите лихвите по него. Може да използвате сумата, блокирана по депозита като обезпечение по кредит, който Банката ще Ви отпусне. Лихвеният процент по този вид кредити е от 6,75%, като той се определя от лихвата, която Банката изплаща по депозитната сметка, плюс надбавка от 3,25 или 3,50% в зависимост от валутата на кредита.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Вземете потребителски кредит за времето, за което гледате един филм: Лесно – кандидатстване само срещу лична карта*; Бързо – одобрение до 2 часа; Гъвкаво – усвояване в рамките на един работен ден; Сигурно – фиксирана лихва за целия период на кредита; Удобно – без банкови комисиони при плащане чрез всеки клон на УниКредит Булбанк (обикновено таксата е 2лв. за вноска).

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Спестявайте без притеснение за средства за текущи нужди и при възможност за изплащане до 10 години на равни месечни вноски Ползвайте отстъпка с пакетните програми на Банката Годишен лихвен процент, формиран от базисен лихвен процент (пазарен индекс SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR), завишен с надбавка. Обезпечение Блокирани парични средства; Банкови гаранции; Местни и чуждестранни държавни ценни книжа; Местни и чуждестранни корпоративни ценни книжа; Взаимни фондове; Застраховки «Живот» със спестовен характер

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Кредитът е предназначен за строителство на дворни мрежи, изграждане на вътрешни газови инсталации, покупка, доставка и монтаж на газови уреди и съоръжения. Задължително условие за предоставяне на средства е сключен договор между “Овергаз Инк.” АД или негово дъщерно газоразпределително дружество и кредитоискателят. Кредитът е в размер до 10 000 лева. Срок на издължаване – до 10 години, независимо от размера на кредита. Преференциален лихвен процент. Обезпечение: При превод на работна заплата/пенсия* в Банката за кредити: - до 5 000 лв./ 2 500 евро – без поръчителство; - над 5 000,01 лв. /2 500,01 евро – поръчителство на едно платежоспособно физическо лице; *Ако не може да осигурите превод на работна заплата/пенсия може да превеждате погасителна вноска по кредита, увеличена със 120 лв. Без превод на работна заплата или без превод на погасителна вноска по кредита, увеличена със 120 лв. – поръчителство по общи условия, аналогично на Стандартен кредит за текущо потребление. Залог върху влог/депозит открит в Банката. Предимства за Вас: Гратисен период за издължаване на главница – по договаряне. Ниски изисквания за остатъчен доход. При недостатъчен доход, Банката приема платежоспособен съдлъжник. Усвояване – еднократно или на етапи в срок до 6 месеца, считано от датата на първото усвояване на суми по кредита. Без такса ангажимент. Без възрастово ограничение за кредитоискателите.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Като пенсионер Вие можете да се възползвате от преференциалните условия, които Централна Kооперативна Банка Ви предлага за ползване на потребителски кредит. Като пенсионер Вие можете да се възползвате от преференциалните условия, които Централна Kооперативна Банка Ви предлага за ползване на потребителски кредит. Параметри на кредита Сума – до 15 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари Лихвени условия Лихвеният процент е 12,5% при кредит в лева и 11,5% при кредити в евро или щатски долари. Преференциален лихвен процент в размер на 10,50%. Ползвате преференциален лихвен процент в размер на 11,5% в лева и 10,5% в евро или долари, ако получавате пенсията си по сметка в банката. Ползвате също отстъпки в таксите по кредита. Годишният процент на разходите при преференциални условия за кредит от 5000 евро, за срок от 5 години е 12,09%. Можете сами да сметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР за Кредит за пенсионери Обезпечение За кредит до 5 000 лева – един поръчител; Над 5 000 до 15 000 лева – двама поръчители.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

За плащане на такси за обучение (семестриални такси) в Американския университет в гр. Благоевград (АУБ) Размер При обучение за бакалавърска степен – до 1 600 евро за всяка учебна година (до 6 400 евро за целия период на обучение); При обучение за магистърска степен – до 1 600 евро за всеки семестър (до 6 400 евро за целия период на обучение). Срок за издължаване До 15 години при кредити за бакалавърска степен, като издължаването започва не по-късно от 5 години след записването на бакалавърска програма; До 3 години при кредити за магистърска степен, като издължаването започва не по-късно от 2 години и 2 месеца след записването на магистърска програма.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Максимален размер – до 25 000 лв. / 12 500 евро; Срок за издължаване – до 10 години; Преференциална лихва. Колко струва? Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК. Предимства за Вас: Не се проследява целевото изразходване на средствата. Без обезпечение Без възрастово ограничение за кредитоискателите. Най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството – 100 лева. При недостатъчен доход, Банката приема платежоспособен съдлъжник. Безплатна дебитна карта.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Банката не изисква удостоверяване на дохода. Максимален размер: до 90% от размера на влога/депозита. Срок на издължаване: до 10 години, независимо от сумата. Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главницата до 3 месеца. Усвояване – еднократно по разплащателна сметка. Предимства за Вас: Без доказване на доход. Не се проследява целевото изразходване на средствата. Без такса за предварително проучване. Получавате лихва върху предоставения като обезпечение влог/депозит Възможно е договаряне на гратисен период до 3 месеца Без възрастово ограничение за кредитоискателите. Безплатна дебитна карта. Колко струва? Дължите такса за годишно управление, съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Не искате да чакате? Ние ценим Вашето време. пазарувайте със "Стоки на кредит" в магазините на търговските партньори на ЦКБ като представите само лична карта. Възползвайте се от супер условията по Стоки на кредит: одобрение само за 20 минути, без първоначална вноска и сума на кредита до 10 000 лева. Какво получавате със Стоки на кредит Богат избор от стоки Без поръчители за кредит до 3000 лева Не представяте никакви документи, освен лична карта Не посещавате банката Международна дебитна карта Бърз отговор Какви са параметрите на кредита Можете да закупите стоки на кредит в размер от 200 до 10 000 лева По Ваше желание можете да участвате с първоначална вноска при покупката Избирате срок на погасяване на кредита до 60 месеца Можете да изплащате Вашия кредит по един от следните начини: - като правите вноски на каса в банков клон на ЦКБ; - като извършвате превод по стоята сметка; - като използвате услугата Вноски по карти и кредити; - чрез превод през Интернет;

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове