Кредити

Потребителски кредити

Суми до 100% от стойността на вашия проект, без ограничение за максимален размер на кредита Максимален срок на погасяване до 30 год. До 18 месеца частичен гратисен период. Без такса за разглеждане на документи. Без такси за годишно управление. Прозрачни лихвени условия през целия срок на погасяване. Размер на кредита Минимум – 5000 лв. или равностойност в евро или щатски долари. Максимум – до 70% от пазарната стойност на имотa, потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от банката. Валута на кредита Лева, Евро или Щатски долари Срок От 3 до 30 години До завършване на строежа кредитополучателят може да ползва гратисен период до 18 месеца.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Основни предимства: Максимален срок на погасяване до 30 год. Без такса за разглеждане на документи. Без такси за годишно управление Прозрачни лихвени условия през целия срок на кредита Жилищния кредит е целеви кредит, който се отпуска за: покупка на завършен апартамент, къща или вила покупка и ремонт на завършен апартамент, къща или вила покупка на общинско жилище покупка и ремонт на общинско жилище рефинансиране на жилищен кредит от друга банка Размер на кредита Минимум – 5000 лв. или равностойност в евро или щатски долари. Максимум – до 80% от пазарната стойност на закупувания имот, потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от банката. Валута на кредита Лева, Евро или Щатски долари Срок От 3 до 30 години

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Промоционални условия: възможност за гратисен период до 12 месеца 6.75% в лева или евро за кредити със срок на изплащане до 20 години 0% такса управление 0% такса кандидатстване 0% такса предсрочно погасяване със собствени средства след третата година 0% такса усвояване при рефинансиране на кредити от други банки (1% такса усвояване, минимум 450 лева, за всички останали жилищни кредити отпуснати за срока на промоцията)

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Предимства на кредит Компакт: Обединяване на няколко кредита в един Плащате по - малка месечна вноска Погасяване само на една месечна вноска към една банка Намаляване на месечните разходи по обслужване на задълженията Ви Повече свободни средства за лични разходи Промоционални условия: Сума – до 50 000 лева Срок – до 10 години Без такса кандидатстване/разглеждане на документи Без такса управление на кредита Без изискване за поръчител Всички клиенти поддали искане и усвоили кредит Компакт в периода на промоцията могат да се възползват от възможността за издаване накредитна карта ТheONE с 50 % намаление на таксата за обслужване за 1-та година.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Основни предимства: Без ограничения в размера на кредита (размерът на кредита зависи само от пазарната оценка на обезпечението) Дълъг срок на изплащане (до 20 години) Лесна процедура за отпускане Без такса за разглеждане на документи. Без такси за годишно управление на кредита Прозрачни лихвени условия през целия срок на погасяване Размер на кредита Минимум: 5000 лв/равностойността в щатски долари или евро Mаксимум: 70% от пазарната оценка на ипотекирания недвижим имот Валута на кредита Лева, Евро или Щатски долари Срок От 3 до 20 години

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

С кредит Експресо, само един ден Ви дели от това, което искате! Когато се нуждаете от средства, Вие искате да ги получите по-бързо, за да осъществите веднага своите желания. Именно за това, потребителският кредит е с по-кратки срокове за одобрение и отпускане.Вземете потребителски кредит Експресо за 1 ден! Максимален размер на кредита - до 10 000 лева Срок за погасяване: до 60 месеца Възможност за одобрение и отпускане в рамките на един работен ден, ако отговаряте на изискванията на Банката Атрактивни условия за потребителски кредит: Бързо одобрение и отпускане - усвояване за 1 ден Атрактивни по-ниски лихвени условия Без изискване за поръчител Прозрачни условия за целия период на изплащане Възможност за допълнителни застраховки Безработица и Временна неработоспособност Без такса кандидатсване и управление

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Предимства на потребителски кредит Експресо: До 50 000 лева или до 25 000 евро Срок за погасяване - до 10 години Прозрачни и атрактивни лихвени условия за целия период на кредита Без изискване за поръчител Без такса за кандидатстване Без годишна такса за обслужване на кредита Възможност за ползване на 18 месеца частичен гратисен период за целия срок на кредита Защита със застраховка Живот за срока на кредита Възможност за допълнителна защита със застраховки Безработица и временна неработоспособност

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

СИБАНК Ви предлага като свой клиент, възможността да ползвате по-големи суми от наличностите по картовите си разплащателни сметки. Овърдрафтът по картова сметка е вид кредит, който Ви дава възможност да теглите и извършвате плащания от картовата си разплащателна сметка, не само до действителния остатък от собствени средства, но и до определен размер, предварително договорен с Банката. Сумата, с която превишите разполагаемите средства се възстановява текущо за сметка на всички постъпления по картовата Ви сметка. С мрежата от банкомати (АТМ) и терминални устройства (ПОС), по всяко време Вие получавате достъп до средствата си. Предимства: Достъпен начин за краткосрочно финансиране. Лихва се дължи само за използвания размер и за времето на ползване. Улеснена процедура. Индивидуални консултации.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Допълнителни средства при гъвкави условия за ползване Заплащане на лихва само върху използваната сума Допълнителни възможности Ползване на пакет "Комфорт" Международна дебитна карта Maestro или Visa Electron Безплатно интернет банкиране чрез Райфайзен Онлайн Условия за кандидатстване за овърдрафт от Райфайзенбанк Постоянен трудов договор Превод на работната заплата по сметка в Райфайзенбанк (България) ЕАД Или открит срочен депозит в Райфайзенбанк (България) ЕАД

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Предлагаме Ви потребителски кредит срещу ипотека при ускорена процедура Срок на погасяване: До 20 години Допълнителен бонус: Кредитна карта с предварително одобрен лимит без такса за първата година

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове