Кредити

Потребителски кредити

Кредитът за текущи нужди е потребителски кредит обезпечен с ипотека върху недвижим имот. Потребителски кредити за текущи нужди са обезпечени с ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Ипотечните кредитите за текущи нужди обикновено са с по-високи лихви от стандартните жилищни кредити, което не е благоприятно за кредотополучателите. При този вид кредити банките не изискват проследяване как се изразходват отпуснатите средства. Обикновено тези кредити са с по-кратък срок на изплащане и по-малък максимален размер.

www.eurocredit.bg »

Вземете до 15 000 евро при възможност за изплащане до 10 години на равни месечни вноски Ползвайте отстъпка с пакетните програми на Банката Годишен лихвен процент, формиран от базисен лихвен процент (пазарен индекс EURIBOR, LIBOR), завишен с надбавка. За кредит до 5 000 евро – един поръчител; За кредит до 15 000 евро – двама поръчители; Застраховка "Живот" на кредитополучателите.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Единствено тук можете да намерите всички оферти за авто кредити и лизинги в България, сравнени по Годишен процент на разходите (ГПР). Без значение дали искате да закупите нов или употребяван автомобил; лек, лекотоварен, товарен автомобил или такси, ГПР e единственият обективен критерий, по който може да сравнявате, защото той показва вашите истински разходи. Не позволявайте да ви заблуждават. Попълнете необходимите параметри на желаният от Вас авто кредит, респективно лизинг и търсената от вас информацията ще бъде представена в удобна сравнителна таблица, която да улесни Вашият избор.

МОИТЕ ПАРИwww.moitepari.bg »

Оставете спестяванията си да „заработят” атрактивна лихва на депозит , без да се притеснявате за средства за Вашите нужди Вземете на кредит до 100% от размера на депозита, предоставен като обезпечение и с възможност за изплащане до 25 години на равни месечни вноски. Годишен лихвен процент се формира от лихвения процент, начисляван по депозита, плюс надбавка. Съгласно Тарифата на УниКредит Булбанк АД за индивидуални клиенти За обезпечение за кредита се приемат Вашите парични средства, оформени като депозит в Банката

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Вземете до 15 000 евро при възможност за изплащане до 10 години на равни месечни вноски Ползвайте отстъпка с пакетните програми на Банката Годишен лихвен процент, формиран от базисен лихвен процент (пазарен индекс EURIBOR, LIBOR), завишен с надбавка. Залог на вземания за постъпления по сметки в Банкатa; •астраховка «Живот» на кредитополучателите.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

WEB Кредит е бърз потребителски кредит, предназначен за всички, които желаят да получат лесно и без формалности необходимите им средства. WEB Кредит е бърз потребителски кредит, предназначен за всички, които желаят да получат лесно и без формалности необходимите им средства. Получавате кредит в рамките само на 2 часа Ползвате кредит до 3 000 лева, без поръчител и без документи за доходите Условие е да имате доход в размер най-малко размера на месечната вноска по кредита плюс 160 лева Необходимо е да имате електронен подпис Максимален срок на кредита до 2 години Лихвен процент в размер на 15,75 % Такса за отпускане на кредита 2% еднократно върху сумата на кредита

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Описание на продукта: Овърдрафтът е револвираща кредитна линия към сметка payroll за покриване на краткосрочни нужди от парични средства, към наличното салдо по сметката. Овърдрафтът се активира след подписване на искане за откриване на Payroll сметка. Годишен лихвен процент: 15,50% Максимална сума: До една брутна месечна заплата Усвояване: На едно или повече усвоявания, в зависимост от нуждите на клиента Срок на кредита: 12 месеца с възможност за автоматично подновяване

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Сумата на до 5 Ваши нетни заплати е на Ваше разположение; Изплащате до 12 месеца с възможност за удължаване; Годишен лихвен процент, формиран от базисен лихвен процент (пазарен индекс SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR), завишен с надбавка. Обезпечение Залог на вземания за постъпления по сметки в Банкатa Изисквания за отпускане на овърдрафт: Минимум 6 месеца трудов стаж; Нетен доход не по-малък от 200 лв. (нетен доход = брутен доход - данъци, социални осигуровки); Възрастта Ви при изтичане на срока на кредита да не надхвърля 60г. за жените и 63г. за мъжете.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Вие искате да инвестирате в образованието си или имате нужда от средства, за да заминете на стаж или студентска бригада в чужбина? Студентският кредит на Централна Кооперативна Банка ще Ви помогне да осъществите плановете си. Вие можете да кандидатствате за СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ, ако: се обучавате в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в държавно или частно висше учебно заведение и сте на възраст до 30 години към момента на кандидатстване за кредит. Параметри на кредита Сума Размерът на кредита включва семестриални такси и сума за текущи нужди и издръжка за периода на обучение: - до 15 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари за обучение в България; - до 20 000 лева за обучение в чужбина. ЦКБ АД може да финансира участието Ви в програми за културен обмен, стаж или студентски бригади в чужбина, като в тези случаи размерът на кредита е: - до 7 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Автомобилният кредит ще Ви послужи за купуване на: нов или употребяван автомобил; лек и лекотоварен. Кредит Автомобил е предназначен за физически лица и фирми. Размер на кредита 50 000 евро или равностойността им в лева Срок от 1 до 5 години.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове