Кредити

Потребителски кредити

Овърдрафтът е вид кредит, от който можете да се възползвате ако сте клиенти на ПИБ с дебитна карта. Този вид кредит Ви дава право да ползвате допълнителни суми в размер до 5 пъти Вашия нетен месечен доход. Сумата по кредита, както и дължимите лихви се погасяват текущо с всички постъпили средства по сметката, като Вие можете да ползвате погасената част отново в рамките на договорения срок. Ако ползвате овърдрафт по дебитна карта, Вие получавате: сигурност – разполагате с допълнителни средства, които можете да използвате, ако имате нужда от тях; оптимизиране на лихвата по кредита - плащате лихва само върху използваната сума от кредита; гъвкавост - усвоената сума може да се изплаща на вноски, които сами определяте. Параметри на кредита: -валута на кредита левове -срок 1 година -размер до 5 пъти превеждания нетен месечен доход, но не повече от 10 000 лв.; при доход от пенсия, получавана в Банката - до 2 пенсии.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Хората с големи заплати имат нужда от големи кредитиЗа тях е кредит "Професионалист": за финансиране на текущи нужди; до 50 000 лева или равностойността им в евро; отпуска се при облекчена процедура; изплащане на кредита на равни месечни вноски. Параметри на кредита: валута на кредита лева. евро. срок за погасяване. до 10 години усвояване на кредита еднократно обезпечение за кредити до 20 000 лв. или равностойността им в евро - залог на бъдещо вземане по трудово правоотношение в полза на ПИБ АД; за кредити над 20 000 лв. или равностойността им в евро - залог на бъдещо вземане по трудово правоотношение в полза на ПИБ АД; поръчителство от едно лице.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

Максимален размер до 35 000 лв. / 17 500 EUR. Кредитът се разрешава в лева или евро. Срок на издължаване – до 10 години, независимо от сумата. Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главницата до 3 месеца. Обезпечение – поръчителство. Броят на поръчителите е в зависимост от размера на искания кредит, като за суми: до 15 000 лв./ 7 500 EUR - едно платежоспособно физическо лице. от 15 000,01 лв./ 7 500,01 EUR до 25 000 лв./ 12 500 EUR - поръчителство на двама платежоспособни поръчители, физически лица. за суми над 25 000.01 лв./ 12 500.01 EUR – трима платежоспособни поръчители, физически лица. Предимства за Вас: Не се проследява целевото изразходване на средствата. Без възрастово ограничение за кредитоискателите. Най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството – 100 лева. При недостатъчен доход, Банката приема платежоспособен съдлъжник. Възможност за прилагане на преференциален лихвен процент при включване в програма „ДСК Партньори”. Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главницата до 3 месеца. За лица, които получават работната си заплата или пенсия в Банката – без документално удостоверяване на дохода. Безплатна дебитна карта.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Описание на продукта: Потребителски кредит за текущи нужди предназначен за физически лица Годишен лихвен процент: 3M Sofibor + 11% Максимална сума: 20 000 лева Усвояване: Еднократно Срок на кредита: до 96 месеца Обезпеченеие: В случай на нужда до един поръчител Погасяване: Месечни анюитетни вноски Такси: Такса за кандидатстване - 30 лева Такса за управление - 2,0% мин. 50 лева Без такса за частично или пълно предсрочно погасяване

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Описание на продукта: Потребителски кредит за текущи нужди предназначен за физически лица Годишен лихвен процент: 3M Sofibor + 11% Максимална сума: 20 000 лева Усвояване: Еднократно Срок на кредита: до 96 месеца Обезпеченеие: В случай на нужда до един поръчител Погасяване: Месечни анюитетни вноски

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Кредит Доверие е потребителски кредит за служители на предварително одобрени от банката фирми и за държавни служители, назначени по Закона за държавния служител. Справка за одобрените фирми можете да направите на телефон 02 / 9266 500. Вие можете да получите кредит Доверие, ако: работите на безсрочен трудов договор или сте държавен служител; имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота; чистият Ви месечен доход не е по-малък от сумата на месечната вноска по кредита плюс 160 лева на възрастен член семейство плюс 50 лева на дете. Параметри на кредита Сума – до 30 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари Лихвени условия Годишният лихвен процент е в размер на 12,75% за кредити в лева и 11,75% за кредити в евро и щатски долари Преференциален лихвен процент - 12,25% в лева и 11,25% в евро и щатски долари

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

JetCredit Travel е бърз и достъпен потребителски кредит за почивки и екскурзии на изплащане. С JetCredit Travel получавате финансиране за вашето пътуване в над 35 туристически агенции в страната. С JetCredit Travel получавате: достъпни месечни вноски, които Ви помагат да планирате по-добре семейния бюджет. възможност за почивка, въпреки че не разполагате с необходимите пари в брой. не се налага да влагате голяма сума пари и разполагате с повече средства за самото пътуване. - размер на кредита от 150 до 3000 лв. - период за изплащане от 3, 6, 9 или 12 месеца. - възможност за избор на първоначална вноска. - гратисен период от 15 до 45 дни. - не се изисква поръчител или друго обезпечение на кредита.

Джет Файненс Интернешънълwww.bnpparibas-pf.bg »

Алианц Банк България предоставя възможност за ползване на потребителски кредит до 20 000 лева или равностойността им в чуждестранна валута. Валута – BGN, EUR, USD Срок: До 120 месеца.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Специфичното при тях е, че за разлика от жилищните кредити, при потребителските банката не се интересува за какво се изразходват отпуснатите средства. Всяка банка предлага различни условия за своите потребителски ипотечни кредити, но като цяло те се разрешават за по-кратък срок на изплащане, по-малък максимален размер, възможно е и да са по-неизгодни по отношение на цена на кредита от жилищните кредити. Критериите на банките за разрешаването им са свързани с оценката на доходите на кредитоискателите и обезпечението.

Кредитландwww.creditland.bg »

Кредитен продукт за граждани за закупуване на нови автомобили или мотоциклети от автодилъри. за закупуване на автомобили втора употреба от автодилъри; за закупуване на нови автомобили предназначени за таксиметрова дейност от автодилъри. за закупуване на нови автомобили – до 100 000 BGN / 50 000 EUR; за закупуване на автомобили втора употреба – до 50 000 BGN; за автомобили, предназначени за таксиметрова дейност – до 100 000 BGN за закупуване на нови автомобили – до 5 години; за закупуване на автомобили втора употреба – до 4 години, като не се допуска сбора от възрастта на автомобила и срока на кредита да надвишава 8 години; за автомобили предназначени за таксиметрова дейност – до 4 години; за закупуване на мотоциклети - до 3 години при закупуване на нови автомобили: 15% при закупуване на автомобили втора употреба: 20% при закупуване на автомобили за таксиметрова дейност: 10%

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове