Кредити

Потребителски кредити

Освен парични заеми Изи Кредит предлага на своите VIP клиенти изключително атрактивни условия на кредит VIP Easy. Освен пари назаем те ще получат много привилегии. Условия за влизане във VIP групата: Да сте клиент на "Изи Асет Мениджмънт" АД; Да натрупате 20 000 наградни бонус точки по специално създадената за Вас VIP сметка; Да заявите желание да станете VIP клиент като попълните поле 12 на Предложението за сключване на договора за паричен заем (ППЗ), при кандидатстване за нов кредит. Привилегии за VIP клиент: Само VIP клиент може да вземе кредит VIP Easy, който е с преференциални нива на оскъпяване Възможност за попълване на ППЗ в офиса Одобрение до 2 часа Получаване на допълнителни наградни бонус точки, които се получават при престой на определени суми във VIP сметката поне един кредит.

Изи Асет Мениджмънтwww.easycredit.bg »

Предимствата на Изи Кредит са: до 24 часа във Вашия дом или по Вашата Изи Кард; срещу лична карта; седмични вноски; без скрити такси или променливи лихви; а сега вземи кредит и изпрати парите на приятел Може да кандидатствате до 3000 лева. Ако сте наш Клиент за първи път, максималната сума, която можем да ви отпуснем, е 1000 лева. За да вземете Изи Кредит, не са необходими ипотека, поръчители или какъвто и да е залог. За отпускането на кредита е необходимо само да попълните Предложение за паричен заем, заедно с Вашия Кредитен консултант и да предоставите заверено копие на лична карта. Бюрокрацията и формалностите са сведени до минимум. След одобрение, Вие ще получите сумата по кредита си до 24 часа във Вашия дом или по Вашата Изи Кард - дебитна карта без такси за издаване, поддръжка, теглене и плащане ! Погасяването е чрез изплащане на седмични вноски, съобразени с Вашите възможностите. Вноските се събират на удобно за Вас място, всяка седмица от Вашия Кредитен консултант.

Изи Асет Мениджмънтwww.easycredit.bg »

За финансиране на текущите нужди на физически лица или рефинансиране Анюитетен кредит Размер – до 5 000 лв. за кредити в лева / до 7 500 евро за кредити в евро Срок – до 60 м. за кредити в лева / 84 месеца за кредити в евро Обезпечение: залог на вземане върху бъдещи постъпления от трудов договор, договор за възлагане на управление и контрол, пенсия или друг вид регулярни постъпления по сметка Предимства: Фиксиран лихвен процент - 13,95% за кредити в евро и 15,45% - за кредити в лева, за целия срок на кредита, при превод на работна заплата по сметка в Банката Фиксиран размер на месечната погасителна вноска Без промени в погасителния план Без поръчители* Безплатна застраховка "Живот" Възможност за допълнително финансиране по кредитна карта и подарък за всяка новооткрита MasterCard** Можете да погасите предсрочно Вашия кредит без ограничения. Имате възможност да ползвате повече от един потребителски кредит, ако отговаряте на изискванията на банката.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Фиксиран размер на месечните вноски. Атрактивни лихвени условия. Лесно кандидатстване само с лична карта. Допълнителни отстъпки при превод на заплата. Без изискване за целево разходване на сумата. Промоционални условия при кандидатстване от 19.09 до 15.12.2012 г.: Без такса за разглеждане на документи. Без такса за отпускане на кредит. Предлагаме Ви още: "Флекси" опция - възможност за гъвкаво погасяване на кредита Възможност за сключване на застраховка по програма "Защита на плащанията" Oпция “Флекси“ е функционалност, която дава възможност на клиентите да намаляват своите месечни вноски до 50% от текущия им размер или да пропускат плащането на вноска. Намаляване на размера на вноските по потребителски кредит с опция „Флекси“ се допуска до 2 пъти за общо не повече от 6 месеца през една календарна година и само в случай, че в рамките на същата година не е ползвана опцията за пропускане на вноска. Пропускането на плащане на вноска се допуска само веднъж за една календарна година и само в случай, че в рамките на същата година не е ползвана опцията за намаляване на вноски. Опция „Флекси“ може да се ползва при условие, че са погасени поне 3 вноски, кредитът се изплаща редовно, не е преструктуриран и размерът на вноските за остатъчния период на погасяване след промяната или пропускането на вноска не надвишава 120 % от размера на контролна вноска, изчислена на базата на първоначалния размер и срок на кредита и прилагане на текущата лихва. За всяко намаляване или пропускане на месечна вноска е необходимо да се подаде писмена заявка в клон на банката, но не по-късно от 35 дни преди датата на плащане на вноската, която искате да промените или пропуснете. В случай, че вече сте заявили ползване на опция „Флекси“, можете да направите нова заявка след като приключи периодът на ползване на вече заявената опция. Намаляването или пропускането на месечната вноска води до пропорционално увеличаване на размера на месечните вноски в оставащия период на погасяване. С програма "Защита на плащанията" Вие получавате покритие на месечната си вноска по кредита при настъпване на застрахователно събитие, защото Вашата месечна вноска може да бъде застрахована в случай на непредвидени обстоятелства като безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Потребителски кредит създаден спрямо Вас: Ценови условия и преференции спрямо Вашия финансов профил Възможност за гъвкаво погасяване на месечни вноски - опция "Флекси" Възможност за ползване на програма "Защита на плащанията" Промоционални условия при кандидатстване от 19.09 до 15.11.2012 г.: Без такса за разглеждане на документи Без такса за отпускане на кредит Потребителски кредит, създаден спрямо Вас, е предназначен за: Посрещане на текущи потребности Вашия дом – ремонт, покупка на обзавеждане, битова техника Покупка на автомобил. Обучение.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Удобството да понижите Вашите разходи: С този кредит разработен специално за обединение на задължения можете да рефинансирате Вашите съществуващи задължения по потребителски кредит, кредитна карта и други задължения и по този начин имате възможност да: намалите с до 30% месечните разходи по обсужване на задълженията Ви плащате една вноска към една банка получите допълнителна сума в брой, която ползвате според Вашите нужди погасявате редовно Вашето задължение с "Флекси" опция Промоционални условия при кандидатстване от 19.09 до 15.11.2012 г.: без такса за разглеждане на документи без такса за отпускане на кредит.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Ако получавате заплатата си в Пощенска банка и желаете да разполагате с повече финансови средства и свобода за тяхното управление, ние Ви предлагаме потребителски овърдрафт. Предимства: Заплащате лихва само върху усвоената сума на овърдрафта Многократно използване на кредитния лимит Документи за кандидатстване: Mолба за потребителски овърдрафт (по образец) Kопие от лична карта. Размер: До 2 нетни работни заплати за клиенти с индивидуален превод на работна заплата (максимален размер до 3000 лв.) Срок: 1 година с възможност за предоговаряне Погасяване: Чрез постъпване на средства от работна заплата по сметката.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Револвиращ кредит „Желание” сбъдва Вашите желания, защото: Винаги имате пари на разположение Разполагате със свободата да контролирате финансите си Планирате сами как да погасявате задълженията си. Предимства: Гъвкав – сами планирате погасяването на задълженията си, без да се обвързвате с фиксирани месечни вноски Удобен – можете да теглите парите си по всяко време с дебитна карта – 24 часа, 7 дни в седмицата, без ограничение за теглене на пари в брой в клон на банката Икономичен – плащате лихва само върху усвоената сума Револвиращ – при всяка транзакция кредитният лимит, с който разполагате, намалява с размера на усвоената сума, възстановява се с всяка погасена сума и е отново на разположение за теглене Документи за кандидатстване: Mолба-декларация за потребителски кредит "Желание" (по образец) Kопие от лична карта. Декларация за свързани лица (по образец).

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Ако имате спестявания и не Ви се иска да ги разваляте, за да реализирате плановете си, използвайте потребителски кредит/овърдрафт "Еластика". Предимства: Изгодни лихвени условия Без доказване на доход. Обезпечение на Вашите задължения с паричен депозит Бърз отговор – в рамките на 1 работен ден. Кой може да се възползва от "Еластика": Клиенти на Пощенска банка Кредитополучатели: Клиенти на Пощенска банка, които притежават парични средства в левове, евро или щатски долари по депозитни, разплащателни и спестовни сметки Валута на финансиране: Левове и евро, валидни за потребителски кредит или овърдрафт „Еластика” Максимална сума: До 90% от размера на обезпечението за кредит и депозит в една и съща валута До 90% от размера на обезпечението за кредит в левове и депозит в евро До 70% от размера на обезпечението за кредит в левове и депозит в щ.долари Срок: Потребителски кредит „Еластика” – до 5 години Овърдрафт „Еластика” – 1 година с възможност за подновяване за нов период

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Допълнителни средства за всички важни планове - ремонт и обзавеждане на дома, образование или ежедневни нужди Обединение на настоящите Ви задължения по потребителски кредити, кредитни карти, овърдрафти и други в едно, като на месец плащате само една, по-ниска вноска, на една дата, в една банка Промоционални условия при кандидатстване от 8.10 до 31.12.2012 г.: Без такса за кандидатстване Без такса за предсрочно погасяване със собствени средства Предимства: Допълнителни отстъпки от стандартните условия при ползване на пакет "Лесен живот" Възможност за ползване на "Флекси" опция*** - сами контролирате размера на Вашите месечни вноски, като ги намалявате до 50% увеличавате до 200% и пропускате до една вноска годишно. Достъп до застрахователна програма "Защита на плащанията", която Ви осигурява допълнителна сигурност и спокойствие при възникване на неблагоприятни събития.Достъп до електронно банкиране "e-Postbank", което предоставя възможност да следите състоянието на Вашите сметки и дължимите вноски по кредита.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове