Кредити

Потребителски кредити

Основни предимства: Улеснена процедура; Избор на валути; Конкурентни лихви, такси и комисиони. Кредитополучатели - Физически лица. Цел За текущи и други нужди; Покупка на стоки за бита; Покупка на автомобил; Рефинансиране на съществуващ кредит; Обзавеждане на жилище. Размер - От 400 до 147 000 лева или равностойността в евро, при обезпечение 100% от размера на кредита плюс лихвите за 3 месеца. Срок на издължаване - По договаряне. Годишен Лихвен процент - Лихвеният процент по кредита се формира като сбор от лихвения процент по депозита /разплащателната сметка/безсрочният влог, предоставени за обезпечение + надбавка от мин. 2%. Такси и комисиони За предварително проучване на подадени документи – 30 лв.; За обработка и управление – 1% върху договорения размер еднократна комисиона за първата година; за всяка следваща започната година до края на срока на кредита – 0.25% върху остатъчния дълг; За месечна поддръжка на разплащателна сметка – 1 лев; За предсрочно погасяване – Без такса.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Основни предимства: Лесен и бърз начин за финансиране на лица, упражняващи свободни професии; Изключително гъвкав срок – до 60 месеца, от които първите 24 без погасителен план, а останалите 36 – с погасителни вноски, по предложение на клиента; Изгодни лихвени нива, базирани на БПКфлик + надбавка; Избор от 3 валути; Конкурентни такси и комисиони. Кредитополучатели - Лица на свободна практика – лекари, зъболекари, фармацевти, адвокати, нотариуси, дипломирани експерт счетоводители, архитекти и частни съдебни изпълнители. Цел - Покриване на временен недостиг на парични средства. Размер - До 100 000 BGN или равностойност в чужда валута. Срок на издължаване - До 60 месеца, от които първите 24 месеца без погасителен план, а останалите 36 месеца – с погасителни вноски, по предложение на клиента.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Цел на кредита - Банката предоставя овърдрафт по сметки на физически лица, които получават трудовото си възнаграждение по разплащателна сметка / дебитна карта Maestro. Размер - до 3 нетни работни заплати. Срок на издължаване - От 3 до 24 месеца, с възможност за удължаване на срока чрез сключване на анекс. Валута – BGN, EUR. Погасяване погасява се автоматично с получаване на суми по сметката; лихвите се погасяват в последния ден на месеца; главницата се погасява в последните 3 месеца от крайната дата на изтичане на договора, след което правото на овърдрафт

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Цел на кредита - Предоставя овърдрафт по картови/разплащателни сметки на физически лица, обезпечен със заложени парични средства. Размер - от 400 до 147 000 лева или равностойността в евро и обезпечение до 100% от блокираните средства по кредита плюс лихвите за 3 месеца. За валути, различни от лева и евро – 110% от размера на кредита плюс лихвите за 3 месеца; Срок на издължаване - от 3 до 24 месеца с възможност за удължаване на срока чрез сключване на анекс. Валута - BGN, EUR. Погасяване погасява се автоматично с получаване на суми по картовата/разплащателната сметка; лихвите се погасяват в последния ден на месеца; главницата се погасява в последните 3 месеца от крайната дата на изтичане на договора, след което правото на овърдрафт се възстановява автоматично, ако не са допускани просрочия по главница и лихви. Годишен Лихвен процент - лихвеният процент по депозита (разплащателната сметка, безсрочния влог) + надбавка, не по-малка от 2%. Наказателна надбавка за просрочие - 10% Такси и комисиони - съгласно Тарифата за лихвите таксите и комисионите за физически лица. Условия за получаване на овърдрафт Съгласие за директен дебит от всички сметки на кредитополучателя. Регистрация за услугата „SMS известяване” с обхват „транзакции с карти и разполагаемост”.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Кредит Фортисимо ви дава възможност да: Финансирате нуждите си незабавно и разсрочвате във времето изплащането, като едновременно с това запазвате спестяванията си, продължавайки да получавате лихва по тях Не разваляте депозита си, за да ползвате парите от него за покупка на необходимата ви стока Използвате депозита, който вече имате, като залог за теглене на кредит потребителски кредит Фортисимо. Сума на кредита Минимум: 500 лв. Максимум: 30 000 лв. Валута на кредита Лева, евро или щатски долари Срок От 12 до 120 месеца

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Покупката на автомобил на изплащане никога не е била по-лесна, бърза и достъпна. С нашата услуга ЕВРОКАР КРЕДИТ, Вие можете да закупите желания от Вас автомобил на изплащане само срещу лична карта в рамките на един работен ден. Процедурата е толкова улеснена, че може да се сравни с покупка в супермаркет. ВИЕ ИЗБИРАТЕ, НИЕ ПЛАЩАМЕ... Статистиката показва, че в България ежедневно се предлагат над 10 000 автомобила за продан с цена до 3000 лв. Съобразявайки се с многократните запитвания и желания на клиентите си за покупка на тази категория автомобили, Евролизинг ЕАД дава началото на своя нов финансов продукт. Избирайки ЕВРОКАР КРЕДИТ, Вие получавате: Лична среща с наш финансов консултант; Бързо одобрение; Ясни и опростени схеми на изплащане; Без скрити такси и комисионни; Без задължителни застраховки; Придобивате собствеността на автомобила веднага; Фиксирана лихва и непроменящи се вноски за целия период на договора; За фирми, физически лица, професионални и браншови групи; Избор на срок на договора - между 3 и 24 месеца; Избор за начин на плащане; Без банкови такси при плащане в нашите касови салони (пестите между 2 и 5 лева на месец);

Евролизингwww.euroins.bg »

Предлагаме Ви финансиране на вашето мечтано, обновено и освежено жилище за: ремонт и реконструкция на жилището; покупка на обзавеждане и техника за дома; саниране, външна и вътрешна изолация; подмяна на дограмата; изграждане или подмяна на отоплителни системи. Уникалното ни предложение е кредит без лихва, за да имате свободата да изградите мечтания дом. Получавате 100% от необходимата Ви сума, наведнъж, без представяне на документи за направените разходи. Параметри на кредит “Моят Дом”: Максимален размер на кредита – 6 000 евро; Максимален срок на изплащане – 60 месеца; Годишен лихвен процент – 0%; Такса проучване, разглеждане и разрешаване – 10%; Месечна такса за управление – 0.1% ДО 1.5% – изчислена върху първоначалния размер на кредита; Застраховка за целия срок на кредита за суми от 1000 евро нагоре; Обезпечение – поръчители, залог или ипотека и/или гаранционна вноска по договаряне, според възможностите на потребителя; Срок за одобрение – 1 ден

Кооперация Началаwww.nachala.bg »

Потребителски кредит Alpha Всичко в 1 обединява задълженията по различни кредити, овърдрафти и кредитни карти, които може да са отпуснати от различни банки. По този начин плащате само една месечна вноска, към една банка. С Alpha Всичко в 1 разсрочвате съществуващите си задължения, елиминирате таксите за обслужване на различните кредити и така имате възможност да намалите месечното си задължение до 3 пъти! С Alpha Всичко в 1 едно cпестявате не само пари, а и време от обикаляне на банки за плащане на вноски.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

Предлагаме Ви кредитиране по лесна процедура за всякакви потребителски нужди, като например покупка или ремонт на автомобил, почивка или пътуване, лечение или иначе казано: „ПАРИ ЗА ВСИЧКО” Параметри : Максимален размер на кредита – 10000 евро; Максимален срок на изплащане – 96 месеца; Фиксиран лихвен процент – 14% върху остатъка от главницата за целия срок на кредита; Без такса за кандидатстване; Такса проучване, разглеждане и разрешаване – от 5% до 10%, min. 25 евро; Месечна такса за управление – от 0,1% до 1% изчислена върху първоначалния размер на кредита; Застраховка за целия срок на кредита за суми от 1000 евро нагоре; Обезпечение – поръчители, залог, ипотека и/или гаранционна вноска по договаряне според възможностите на потребителя; Срок за одобрение – 1 ден.

Кооперация Началаwww.nachala.bg »

Трябва ли Ви бърз кредит за покриване на разходите по студентска бригада в чужбина или за да платите семестър във ВУЗ? Предлагаме Ви „Студентски кредит”: Максимален размер на кредита – 2000 евро; Максимален срок на изплащане – 12 месеца; С възможност за гратисен период до 6 месеца; Фиксиран лихвен процент - 14% годишно върху непогасения остатък от главницата. Такса проучване, разглеждане и разрешаване – 5%, min. 25 евро; Месечна такса за управление – от 0.1% до 1% изчислена върху първоначалния размер на кредита; Застраховка за целия срок на кредита за суми от 1000 евро нагоре; Обезпечение – с поръчители; Срок за одобрение – 1 ден.

Кооперация Началаwww.nachala.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове