Кредити

Потребителски кредити

Валута: левове. Размер на овърдрафта: до две нетни месечни работни заплати. Срок на ползване и издължаване: 12 месеца, с опция за автоматично предоговаряне. Годишен лихвен процент: 12.20%. Лихвеният процент е плаващ и се формира от Базов лихвен процент + 3 пункта надбавка. ГПР: 13.14%, за овърдрафт в размер на 1000 лева и срок от 12 месеца. Общата дължима сума в края на срока е в размер на 1067.21 лева, а месечната вноска е 83.37 лв. При калкулиране на ГПР и общата дължима сума е допуснато, че кредитът е усвоен незабавно и изцяло, за целия срок на кредита и се погасява на равни месечни вноски по главницата. Обезпечение: залог върху бъдещи вземания, получавани по разплащателната сметка, от трудови възнаграждения, обезщетения, както и всички други постъпления по сметка. Такси и комисиони: не се събират.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Валута: левове или евро. Размер на кредита: до 80% от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот, обект на финансиране; до 50% от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот, обект на финансиране или на друг имот, когато същият имот е жилище в панелна сграда. Срок на издължаване на кредита: за кредити в левове - до 25 години; за кредити в евро – до 30 години. Сборът от възрастта на кредитоискателя и срока на кредита не може да надхвърля пенсионната възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно действащото законодателство на Република България.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Основни предимства: Улеснена процедура; Без изискване за поръчител; Конкурентни лихви, такси и комисиони. Кредитополучатели - Физически лица, в състояние да докажат регулярни и стабилни доходи. За текущи и други нужди; Покупка на стоки за бита; Покупка на автомобил; Рефинансиране на съществуващ кредит; Обзавеждане на жилище. Размер - От 400 до 5 000 лева или равностойността в евро. Срок на издължаване - До 60 месеца.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Основни предимства: Улеснена процедура; Конкурентни лихви, такси и комисиони. Кредитополучатели - Физически лица, в състояние да докажат регулярни и стабилни доходи. За текущи и други нужди; Покупка на стоки за бита; Покупка на автомобил; Рефинансиране на съществуващ кредит; Обзавеждане на жилище. Размер - От 1 000 до 30 000 лева или равностойността в евро. Срок на издължаване - До 120 месеца.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Сумите, за които можете да кандидатствате, са от 100 до 1500 лв., а срокът на погасяване е от 3 до 12 месеца. Вие ще получите сумата по кредита си до 24 часа във Вашия дом или по Вашата Изи Кард - дебитна карта без такси за издаване, поддръжка, теглене и плащане. Погасяването е чрез изплащане на месечни вноски, съобразени с Вашите възможностите. Вноските се събират на удобно за Вас място, всяка седмица от Вашия Кредитен консултант. Предимствата, които Ви предоставя Кредит Пенсионер, са: Месечни вноски; Одобрение до 24 часа; Обслужване във Вашия дом; Без такси и комисиони; а сега вземи кредит и изпрати парите на приятел За да се отблагодарим на клиентите си, създадохме програма за лоялност Изи Бонус. Тя ви дава възможност да печелите бонус точки, срещу които ще получавате отстъпки, разнообразни подаръци, различни предимства!

Изи Асет Мениджмънтwww.easycredit.bg »

Предимствата на Изи Макс са: суми от 500 до 5 000 лв; преференциални нива на оскъпяване; до 24 часа на удобно за Вас място или по Вашата Изи Кард; срещу лична карта; двуседмични намаляващи вноски (13, 20 или 26); без скрити такси или променливи лихви; а сега вземи кредит и изпрати парите на приятел Може да кандидатствате до 5 000 лева. Ако сте наш Клиент за първи път, максималната сума, която можем да ви отпуснем, е 1 000 лева. За да вземете Изи Макс, не са необходими ипотека, поръчители или какъвто и да е залог. За отпускането на кредита е необходимо да сте на постоянен трудов договор с минимален осигурителен доход от 600 лв., да попълните Предложение за паричен заем, заедно с Вашия Кредитен консултант и да предоставите заверено копие на лична карта. Бюрокрацията и формалностите са сведени до минимум. Вие ще получите сумата по кредита си до 24 часа на удобно за Вас място или по Вашата Изи Кард - единствената карта в България без такси за издаване, поддръжка, теглене и плащане !

Изи Асет Мениджмънтwww.easycredit.bg »

За студенти в акредитирани от МОНМ ВУЗ или професионален колеж, предлагаме целево финансиране на обучението в България. Кредитът се отпуска за покриване на разходите за семестриалните такси. Студентски кредит Обучение не се предоставя по условията на закона за кредитиране на студенти и докторанти. Размер на кредита: до 15,000 лева. Срок на кредита: до 84 месеца. Обезпечение: мин 1 поръчител, родител или друг роднина. Лихвен процент: 15,99%. Лихвеният процент е променлив, формиран от Базисен лихвен процент на Банката за кредити в лева плюс надбавка. Актуалната стойност на Базисния лихвен процент на банката за кредити в лева е 7,5%. Такси и комисиони: Такса при кандидатстване: 20 лв. Такса при усвояване на кредита: 2,5% еднократно, от размера на кредита. Такса за предоговаряне на параметри - 0,95% от остатъка по кредита Погасяване: на равни месечни вноски.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Валута: левове или евро. Размер на кредита: до 80% от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот; до 50% от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот, когато същият имот е жилище в панелна сграда. Срок на издължаване на кредита: за кредити в левове - до 25 години; за кредити в евро – до 30 години. Сборът от възрастта на кредитоискателя и срока на кредита не може да надхвърля пенсионната възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно действащото законодателство на Република България. Годишен лихвен процент: 8.20%. Лихвеният процент е плаващ и се формира от Базов лихвен процент – 1 пункт отбив. ГПР: 8.99% за кредит в размер на 50 000 лв., при лихвен процент 8.20% със срок на погасяване 15 г., на анюитетни вноски. Общата дължима сума в края на срока на кредита е в размер на 88 350.37 лева. Месечната вноска по кредита е в размер на 483.62 лева. Необходимо e сключването на имуществена застраховка, за сметка на кредитополучателя. Разходът за застраховка не е включен в ГПР. Обезпечение: ипотека на недвижим имот.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Валута: левове или евро. Размер на кредита: до 20 000 лв. или тяхната равностойност в евро. Срок на издължаване на кредита: до 10 години; сборът от възрастта на кредитоискателя и срока на кредита не може да надхвърля пенсионната възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст. Годишен лихвен процент: 10.20%. Лихвеният процент е плаващ и се формира от Базов лихвен процент + 1 пункт надбавка. ГПР: 11.67% за кредит в размер на 10 000 лв., при лихвен процент 10.20% със срок на погасяване 7 г., на анюитетни вноски. Общата дължима сума в края на срока на кредита е в размер на 14 301.84 лева. Месечната вноска по кредита е в размер на 167.05 лева. Обезпечение: за кредити до 10 000 лева - 1 поръчител (физическо лице); за кредити от 10 001 до 20 000 лева - 2 поръчители (физически лица).

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Потребителски заеми за суми до 3000 лв. се предлагат в над 1000 пощенски станции в цялата страна. Вземете потребителски заем, докато сте в пощенския офис и покрийте неотложни сметки! Вземи Пари Назаем Бързо! Лесно! Удобно! Изчакайте обаждане до 1 час: Финансовият консултант ще се свърже с Вас по телефона, за да потвърди Вашата заявка за кредит и ще Ви уведоми дали сте одобрен.

Изи Асет Мениджмънтwww.easycredit.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове