Кредити

Потребителски кредити

JetCreditPlus е паричен потребителски кредит, който се отпуска в представителните офиси на БНП Париба Лични Финанси в цялата страна. Размерът на кредита е от 800 до 7 000 лв., а срокът за изплащане е от 6 до 84 месеца. С JetCreditPlus имате възможност сами да определите размера на месечните погасителни вноски. Сумата по кредита, която усвоявате е защитена в дебитна карта издадена от нас или в посочена от вас разплащателна сметка, а самите пари можете да използвате както вие решите, спрямо вашите нужди и желания. Изберете JetCreditPlus защото: при нас няма скрити такси и комисиони. прозрачни и непроменящи се условия. вноските по кредита са фиксирани и не се променят. предоставяме преференциални условия за изрядните клиенти. възможност за застраховка Защита на плащанията при специални условия. Улеснена процедура за кандидатстване: получавате незабавен отговор в нашия офис. получавате потребителски кредит само срещу лична карта. в БНП Париба Лични Финанси няма излишна бюрокрация. не се изисква поръчител или друго обезпечение на кредита.

Джет Файненс Интернешънълwww.bnpparibas-pf.bg »

На клиенти на ЗАД "Алианц България Живот" банката предоставя краткосрочен заем срещу залог назастрахователна полица "Живот". Предимства: евтина и бърза услуга; без други обезпечения, ипотеки и нотариални заверки; без комисиони и такси. Размер: До 75% от откупната стойност по застраховката, изчислена на база резерв към момента на определяне на кредитния лимит при: Минимален размер - 500 лева или равностойността им в чуждестранна валута; Максимален размер - 50 000 лева или равностойността им в чуждестранна валута. Срок: До 1 година.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

В зависимост от размера на обезпечението, както следва: при валута на кредита съвпадаща с валутата на депозита – до 90% от размера на заложените парични средства;•при валута на кредита различна от валутата на депозита – до 80% от размера на заложените парични средства. Валута - В лева, евро или щатски долари по желание на клиента. Срок - До 36 месеца. Годишният лихвен процент по кредита се определя като към годишния процент по депозита се прибави надбавка от 3 пункта, независимо от срока на депозита. Еднократно на падежа или според договорен индивидуален погасителен план. Допуска се предсрочно погасяване на част или на пълната сума на главницата, без да се дължат договорените лихви върху предсрочно погасената сума. Клиентът не дължи такси и комисионни върху предсрочно погасената сума. За обезпечаване на кредита се сключва договор за залог върху вземане по депозитна сметка в Токуда Банк АД, собственост на кредитополучателя или трето лице. Кандидатът за кредит следва да е дееспособно пълнолетно местно физическо лице. Клиентът представя следните документи: искане за кредит по образец на банката; декларации за семейно и имотно състояние и по ЗЗЛД по образец на банката;•копие от лична карта на кредитоискателя; удостоверение за гражданско състояние на титуляра на депозита. По кредита се събират следните такси и комисионни: такса за първоначално проучване и разглеждане – не се събира;•комисионна за управление – 1% върху разрешената сума еднократно;•комисионна за ангажимент – 0.5% върху размера на неусвоената сума еднократно; В срок от 2 работни дни след представяне на всички необходими документи банката информира кредитоискателя за резултата от разглеждането на искането му

Токуда Банкwww.tokudabank.bg »

Висока сума на кредитиране - до 30 000 лв. или равностойността им в евро. Срок - до 10 години. Без поръчител за суми до 10 000 лв. или равностойността им в евро. Изплащане на равни месечни вноски. Без такса за предсрочно погасяване на кредита. Отключи възможностите сиПотребителският кредит е удобен начин да получите необходимите Ви средства за: покупка на жилищно обзавеждане; ремонт на жилище или автомобил; покупка на битова техника; покупка на домакински уреди; заплащане на обучение; екскурзия и почивка; лечение; текущи битови задължения; семейни събития; или просто защото се нуждаете от пари за непредвидени плащания. Две причини да изберете потребителски кредит от ПИБ: без обезпечение за кредити до 10 000 лева или равностойността им в евро; изплащане на кредита на равни месечни вноски, с цел по-лесно планиране разходите на домакинството.

Първа Инвестиционна Банкаwww.fibank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове