Кредити

Ипотечни кредити

Размер до максимум 240 000 лева или равностойността в Евро; До 70% от пазарна стойност на недвижимия имот, служещ за обезпечение, в зависимост от целта на кредита До 50% от пазарна стойност на недвижимия имот, служещ за обезпечение, при панелно строителство Цел на кредита: Покупка, Строителство, Ремонт, Довършителни работи, Комбинирана цел, Срок: до 35 години за кредити в BGN при кредит за покупка и строителство до 25 години за кредити в EUR при кредит за покупка и строителство до 20 години при кредити за довършителни работи в BGN и до 15 години при кредит в EUR; до 10 години при кредити за ремонт. Обезпечение: първа по ред ипотека Лихвен процент: Валута BGN EUR. Лихвен процент 9.50% 8.70% Лихвеният процент е формиран от Базов лихвен процент на банката и надбавка. Актуалната стойност на Базовия лихвен процент на банката за кредити в лева е 7,50% и 5,75% за кредити в евро. За разглеждане на молбата за кредит - 50 лева; Административни такси за обслужване: 1.25% еднократно при отпускането на кредита; 0,02% от одобрената сума - месечна такса за управление на кредита ; Комисиона при предсрочно погасяване със: собствени средства: 2% върху предсрочно погасената сума; средства, отпуснати от друга банка: 5% върху предсрочно погасената сума през първите 5 години от периода на кредита и 2 % - след първите 5 години Изисквания към кредитополучателите: Възраст до 70 години към момента на издължаване на кредита; Изискване за превод на работна заплата по сметка в банката; Остатъчен доход на член от семейството след приспадане на дължимата месечна вноска: - 400 лв. на работещ възрастен - 360 лв. на неработещ възрастен - 300 лв. на дете между 7 и 18г. - 200 лв. на дете под 6г. Застраховки: Задължителна застраховка "Имущество", за сметка на Банката.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Финансират се довършителни дейности по недвижими имоти съгласно представена строителна документация – проектно-сметна документация или оферта от строителна фирма. За обезпечение служи имота, който се довършва и/или друг имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Размерът на кредита зависи от стойността на довършителните дейности, съгласно представена проектно-сметна документация или оферта от строителна фирма. Различните банки финансират между 50 и 90 % от стойността на строителния обект. Важен за размера на кредита е дохода на кредитоискателя/ите – различните банки имат различни критерии за оценка на платежоспособността на кредитоискателя/ите, отнасящи се за основните им доходи, а също и за признаването на доходи от различни източници. Някои банки разрешават кредити и без доказване на дохода, но при по-високи лихвени нива. Максималният срок на кредита в различните банки е 15 до 25 години, като има ограничение за максималната възраст, която кредитоискателя/ите да достигне/ат по време на срока на кредита - 58 до 65 г.

www.eurocredit.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове