Кредити

Кредитни посредници

Основната ни дейност е предоставяне на възможност да закупите стоки или услуги на изплащане, чрез бърз и достъпен потребителски кредит или при условията на финансов лизинг. Имаме утвърдени позиции на пазара на предлаганите услуги за територията на градовете, в които са нашите офиси. ЕВРОЛИЗИНГ предоставя финансиране на Вашите покупки в търговската мрежа на стотиците наши партньори. Избирайки нашите услуги, Вие получавате: Лична среща с наш финансов консултант; Бързо одобрение; Ясни и опростени схеми на изплащане; Без скрити такси и комисионни; Фиксирана лихва и непроменящи се вноски за целия период на договора; За фирми, физически лица, професионални и браншови групи; Избор на срок на договора - между 3 и 24 месеца; Избор за начин на плащане; Без банкови такси при плащане в нашите касови салони (пестите между 2 и 5 лева на месец); За да получите избраната от Вас стока може да сключите договор за финансиране в магазините на нашите партньори само срещу лична карта. Как да направите своя избор и да получите желаната вещ? Избирате магазин; Избирате стока или услуга; Избирате схема на изплащане - от 3 до 24 месеца;

Евролизингwww.euroleasing.bg »

Събиране на дългове - несъбраните дългове са бреме за ликвидността. Дружеството предлага извънсъдебно и съдебно събиране на вземания, правни консултации, цялостен правен анализ, анализ на риска, изготвяне на договори и облигационни документи. Международно събиране на вземания - Вземания, дължими в чужбина. Можете да разчитате на Кредитритърн да се погрижи за Вашите финансови интереси. Правни услуги - Когато извънсъдебните мерки не постигнат желания ефект, доверете се на нашите правни услуги, за да получите най-добрите резултати. База данни за неизправни длъжници - представлява централизирана база данни, съдържаща обработена информация от официални (съдилища, държавни вестници и др.) и неофициални източници (клиенти на Кредитритърн, банки, лизингови и комунални дружества и др.) по отношение на непогасени задължения от страна на физически и юридически лица.

КредитРитърн ООДwww.creditreturn-bg.com »

Кредитния Скоринг се базира на обстоен статистически анализ на вашата кредитна история и представлява кредитна оценка на всеки отделен клиент, което всъщност е вероятността да погасите своя кредит. Кредитния скоринг се базира на статистически анализ на базата на други кредитополучатели и тяхната кредитна история. Банките и небанковите финансови институции за потребителско кредитиране могат да използват кредитния скоринг като база за сравнение в оценката на кредитния риск, т.е на кои клиент да бъде отпуснат кредит и големината на самия кредит. Скоринга е създаден с цел да оцени риска за неплащане от страна на всеки клиент като се взима предвид всеки елемент от кредитната история на клиента. Oсновните параметри за изчисляване са следните: 35% - навреме ли са плащани всички вноски по минали кредити? 30% - статистическо отношение за това колко кредит имате възможност. да използвате и колко всъщност използвате! 15% - имате ли кредитна история? 10% - видове кредити използвани ( ипотечен, потребителски, за автомобили, кредитни карти). 10% - кандидатствали ли сте някога за кредит?

КредитРитърн ООДwww.creditreturn-bg.com »

Нашата дейност е изцяло основана на принципа: ”No Collection, No Commission”. Ако CreditReturnLtd. се заеме с Вашия случай, това няма да Ви струва нищо като възнаграждение до момента, в който средства от длъжника не постъпят във Вашата банкова сметка!

КредитРитърн ООДwww.creditreturn-bg.com »

МОИТЕ ПАРИ сравнява безпристрастно и в детайли всички актуални оферти на пазара за потребителски кредити, депозити, кредитни карти, кредити и лизинги за автомобили и Ви улеснява да кандидатствате директно за продуктите на финансовите институции, които рекламират на нашия сайт.

МОИТЕ ПАРИwww.moitepari.bg »

С оглед на стремително нарастващия обем на инвестициите в реалния сектор на икономиката, и в частност преките чуждестранни инвестиции в страната, Банка ДСК вижда огромен пазарен потенциал пред проектното финансиране. Дирекция “Финансиране на проекти” на Банка ДСК е първата в България нарочно създадена организационна единица за проектно финансиране и за краткото си съществуване вече запълва основна пазарна ниша. До голяма степен тя използва и богатия опит на ОТР Bank, която е водеща в проектното финансиране в Унгария и пазарен лидер в страната с кредитен портфейл, надвишаващ EUR 700 милиона към края на 2004 г. Банка ДСК се фокусира върху мащабни проекти в областта на изграждането на търговски комплекси, туристическа индустрия, вериги хипермаркети, телекомуникации, инфраструктура, жилищно и офис строителство, строителство на логистични центрове.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

Ние предлагаме кредити на фирми с годишни приходи от продажби до 2 млн. лева. След като ни предоставите необходимата информация за вашата фирма, нашите кредитни консултанти ще идентифицират вашите нужди, ще направят оценка на кредитоспособността и ще ви помогнат да направите рационален и най –вече правилен избор измежду всички видове кредити, които се предлагат от банките партньори. Решението ще е изцяло съобразено с вашите възможности, размера на кредита и начина, по който желаете да го погасите.

www.eurocredit.bg »

Ако имате контрагенти или клиенти с непогасени задължения към вас и искате чрез публичността на тази информация да притиснете длъжника, следва първо да се регистрирате БЕЗПЛАТНО за Online услугите на CreditReturn.

КредитРитърн ООДwww.creditreturn-bg.com »

Предприятията винаги са се сблъсквали и винаги ще се сблъскват с риска. Оценката на рисковете, с които се сблъсква една фирма, е жизнено важна, но почти невъзможна без допълнителната информация, която ви трябва. Нашият обхват от продукти е замислен така, че да ви снабдява изгодно с необходимата информация, за да ви позволи да оцените рисковете, свързани с определени сделки и операции. Нашите доклади ви предоставят достъп до информация от различни източници с едно просто търсене, а нашите процедури за потвърждаване ви гарантират, че може да бъдете сигурни в точността на информацията.

КредитРитърн ООДwww.creditreturn-bg.com »

Консултантът на Кредитланд поема следните отговорности: Да предостави компетентен, коректен и ясен съвет в избора на финансов продукт, съобразен с индивидуалната ситуация, както и да проведе всички нужни преговори с банката от името на клиента Да комуникира с клиента през целия процес навреме Да не дискриминира клиента на каквато и да било основа Да предостави писмено споразумение, което пояснява основата на взаимоотношението и това как Кредитланд биват компенсирани при сключването на тази сделка.

Кредитландwww.creditland.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове