Кредити

Кредитни посредници

За подпомагане на процеса по усвояване на средствата от европейските фондове, Банка ДСК създаде ново дъщерно дружество - ДСК Бул-Проджект ООД. Дружеството предлага висококвалифицирани консултации на кандидатите за финансиране по оперативните програми от предварителните проучвания и подготовка на проектното предложение до заключителната му фаза, чрез цялостно управление на одобрените в проекта дейности. Банка ДСК ще съдейства на настоящите и бъдещите си клиенти да получат достъп до предоставените от Европейския съюз и Държавния бюджет средства, чрез предоставяне на специализирани кредитни продукти. Кредитополучатели могат да бъдат бенефициентите по оперативните програми, на които Банката предлага: ДСК ЕВРОСТАРТ: ДСК ЕВРОПРОЕКТ:ДСК ЕВРОМОСТ:ДСК ЕВРОФИНАЛ.

Банка ДСКwww.dskbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове